Bli medlem

Att bli medlem i Vessigebro samhällsförening är enkelt.

Betala in medlemsavgiften till bankgiro 5945-1609.

Medlemsavgift 2016

  • Företag och föreningar: 400 kronor

  • Familj/hushåll: 200 kronor

  • Pensionärer : 175 kronor

Glöm inte bort att notera namn, adress och telefonnummer på blanketten.