PÅSKLOVS-BIO +12 år

Tillsammans med Vessigebro Bygdegårdsförening anordnar vi Påsklovs-Bio i Ätrasalen! 

27/6-22 utsågs Vessigebro till ”Hallands grymmaste håla” av ungdomarna, priset har vi nu beslutat att vi skall använda till att kunna erbjuda påsklovsbio till ungdomarna. Stort tack till Hela Sverige ska leva/ Halland. 

Film: ”Vattenhästen”,  Biljettpris 40 kr. När: Den 3 april kl. 17.00 Åldersgräns: Fr. 12 år 

Biljetter köpes på plats och vi har ett begränsat antal platser. Insläpp från 16.30. Popcorn och dricka finns att köpa .Vi kommer att lotta ut ett antal biobiljetter!  Varmt välkomna!

Nytt år, nya möjligheter och nytt medlemskap


Vi i styrelsen vill börja med att tacka alla er privatpersoner och företag som stöttade samhällsföreningen under 2023 genom att besöka våra event, ge positiv feedback på vårt arbete men också i form av ett medlemskap. 

Nu är det dags för ett nytt år och vi hoppas att ni vill förnya ert medlemskap för 2024.


Medlemsavgiften för 2024 är:
200 kr för Privatperson eller familj
175 kr för Pensionär eller pensionärshushåll
400 kr för företag

Medlemsavgiften betalas in till Vessigebro Samhällsförening på
Bankgiro 5945-1609 eller via Swish 123 671 73 42

Tack för ditt stöd!

  

Samhällsföreningen  informerar  

 År  2022  kunde  vi  äntligen  arrangera  evenemang  efter  några  år  med  pandemi  och   restriktioner.  Under  året  anordnade  vi  tillställningar  för  såväl  stora  som  små.   Påskbrasan  tändes  enligt  tradition,  vi  firade  nationaldagen  på  ett  lite  annorlunda  vis  och   klädde  midsommarstången.   


 Tack  vare  bidrag  från  Bygdepengen  har  vi  kunnat  anlägga  en  mindre  discgolfbana  med   tre  korgar  vilka  invigdes  under  sommarens  stora  evenemang,  10  års  jubiléet  på   Gurkbänken.  Tillsammans  med  övriga  föreningar  i  byn  bjöd  vi  in  till  ett  trevligt  firande   som  trots  ösregn  blev  välbesökt.  Tillsammans  med  Unga  på  Landsbygden  och  Hela   Sverige  ska  leva  arrangerade  vi  ett  uppskattat  ungdomsevent  där  bland  annat  snyggaste   epan  och  mopeden  korades.  Vessigebro  utsågs  i  samband  med  detta  event  till  ”Hallands   grymmaste  håla”  och  Samhällsföreningen  har  fått  3000  kr  i  prispengar  vilka  vi  kan   anordna  ett  nytt  ungdomsevent  för.  Vi  avslutade  årets  evenemang  med  Julrabaldret,   julmarknad  i  Ätrasalen  med  flera  olika  utställare,  lotteri  och  tomte.   


 På  Gurkbänken  har  vi  fyllt  på  med   sand  under  gungorna  och  lekredskapen.  Vi  vill  även  i   år  tacka  alla  er  som  första  måndagen  i  månaden  under  sommaren  hjälpt  till  att  hålla   Gurkbänken  ogräsfri  för  oss  alla  att  njuta  av!   


Under  2023  kommer  vi  rusta  upp  delar  av  Gurkbänken.  Vi  ser  fram  emot  ett  år  med  flera   evenemang  såsom  påskbrasa,  nationaldagsfirande  och  Julrabalder  enligt  tradition  och   förhoppningsvis  även  fler  evenemang.  Följ  gärna  Samhällsföreningen  på  Facebook   ”Vessigebro  Samhällsförening”  där  vi  informerar  om  kommande  evenemang.    


 Hjälp  oss  att  fortsätta  utveckla  Vessigebro  och  stöd  vårt  arbete  och  våra  evenemang   genom  att  betala  medlemsavgiften  eller  ett  frivilligt  bidrag  till  Samhällsföreningen  via   Bankgiro  5945-­‐1609  eller  via  Swish  på  nummer  123  67  17  342.  Glöm  inte  att  ange  ditt   namn.  Årsavgiften  för  2023  är  oförändrad.      


 Medlemsavgiften  är:   

175  kr  för  pensionärshushåll                    200  kr  för  hushåll                    400  kr  för  företag  


 Tack  från  Styrelsen!     Info om bygdepeng utg 2020(1).pdf

Vad gör vi i Vessigebro Samhällsförening?

Samhällsföreningen engagerar sig i vad som händer i Vessigebro.


Styrelsens arbete är helt ideellt och för att vi skall ha möjlighet att hålla liv i de traditioner som finns, arrangera event/aktiviteter och underhålla Gurkbänken behöver vi ha ert stöd i form av medlemsavgifter.


Nedan följer några av de aktiviteter och traditioner som arrangeras eller har arrangerats tidigare:

Påskelden
Nationaldagsfirande på Gurkbänken
Midsommarfirande på Gurkbänken
Ungdomsevent på Gurkbänken
Ogräsrensning på Gurkbänken
Soptömning och städningen vid vindskyddet/grillplatsen
Uppsättning av julslingan på Gurkbänken
Julrabalder i Ätrasalen Vill du vara med i styrelsen i Vessigebro Samhällsförening?

Vi söker alltid efter engagerade personer som är intresserade av att vara med och utveckla orten. 

Är du intresserad? Då är du varmt välkommen att kontakta vår ordförande
Sanna Isaksson
Telefon:  0730-822135
e-post: sanna.nyberg@hotmail.com
Underhåll av Gurkbänken

Vill du hjälpa till att hålla snyggt på Gurkbänken? Välkommen, det är samling ca. 17:00 på Gurkbänken första måndagen i varje månad (maj-september) för underhållning av platsen. 

Medtag redskap och kaffe. Har du barn finns möjlighet för dem att leka under tiden. Stanna så länge du har möjlighet – alla insatser är värdefulla för att hålla vår fina "Gurkbänk" i gott skick.