Aktuellt i Vessigebro

Här hittar du sådant som är på gång. Exempelvis nyheter, datum för möten och liknande. Mejla gärna om du vill att vi skriver om något.

Underhåll av Gurkbänken  (start under våren)

Vill du hjälpa till att hålla snyggt på Gurkbänken?
Välkommen, det är samling på Gurkbänken första måndagen i varje månad för underhållning av platsen.
Medtag redskap och kaffe. Har du barn finns möjlighet för dem att leka under tiden. Stanna så länge du har möjlighet – alla insatser är värdefulla.

Mötesanteckningar från möte ang Älvgården 

Möte med politiken ang Älvgården.pdf