Aktuellt i Vessigebro

Här hittar du sådant som är på gång. Exempelvis nyheter, datum för möten och liknande. Mejla gärna om du vill att vi skriver om något.

Ogräsrensning på Gurkbänken

Vill du hjälpa till att hålla snyggt på Gurkbänken?
Välkommen, det är samling ca. 17:00 på Gurkbänken första måndagen i varje månad (maj-september) för underhållning av platsen. 
Medtag egna redskap (och fika att avsluta med). Har du barn finns möjlighet för dem att leka under tiden.
Stanna så länge du har möjlighet – alla insatser är värdefulla.

Mötesanteckningar från möte ang Älvgården 

Möte med politiken ang Älvgården.pdf