Gurkbänken ska bli en oas i Vessigebro. FOTO: MICAEL GOTH

Vessigebro Samhällsförening har 2012 utsetts till årets utvecklingsgrupp i Halland.

Bakom utmärkelsen ligger genom organisationen "Hela Sverige skall leva, Halland".

Utmärkelsen delades ut på Lögnäs Gård utanför Laholm nyligen.

Vessigebro Samhällsförening fick utmärkelsen i stenhård konkurrens och priset är 5 000 kronor.

I motiveringen nämns bland annat Vessigebro Samhällsförenings framgångsrika kamp för att rädda biblioteket, den aktiva kultursektionen, tidsskriften Brofästet, cykelbanan och så naturligtvis projekt Gurkbänken, som vägde tungt när vinnaren skulle utses.

– Jag tycker att detta är ett kvitto på att vi gör bra ifrån oss i samhällsföreningen. Förhoppningsvis hjälper det oss att få fler medlemmar, säger Lars Tejler, som representerade Vessigebro Samhällsförening och tog emot priset.

Vessigebro Samhällsförening

Vi är en ideell förening som arbetar för att utveckla och värna om Vessigebro samhälle med omnejd. Vi verkar för samhällets bästa och ser till att skapa bra relationer med beslutsfattare, myndigheter och massmedia.

 

Ju större föreningen är, desto mer kan vi påverka och få igenom beslut på till exempel kommunal nivå. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att Vessigebro med omnejd skall fortsätta att vara en "levande bygd".

 

Alla i byn är varmt välkomna att hjälpa till och komma med synpunkter.

 

Med vänlig hälsning,

styrelsen i Vessigebro Samhällsförening

Vill du bli medlem?

Att bli medlem i Vessigebro samhällsförening är enkelt.

Betala in medlemsavgiften till bankgiro 5945-1609.

Medlemsavgift 2020

  • Företag och föreningar: 400 kronor

  • Familj/hushåll: 200 kronor

  • Pensionärer eller pensionärshushåll: 175 kronor

Glöm inte bort att notera namn, adress och telefonnummer på blanketten.