Vessige församling

Adress: Prästgården, Prästgårdsgränd 2, 310 58 Vessigebro
Telefon: 0346-200 54
E-post: vessige.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Vessige Församling finns även på www.svenskakyrkan.se/vessige-okome.

Kommande gudstjänst annonseras varje fredag i Hallands Nyheter.

FOTO: MICAEL GOTH

Information

Svenska kyrkan erbjuder gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Kyrkan är också det stilla rummet dit du är välkommen att i lugn och ro tänka dina egna tankar och kanske be en bön.


Bli medlem

Här kan du läsa hur du gör för att bli medlem i Svenska Kyrkan.

Kyrknytt